• Technologia Reed Bed

    …oczyszczanie wszelkich ścieków płynnych
  • Usługi dla terenów i gruntów

    ...od określenia ilości i jakości zanieczyszczeń, po całkowitą rekultywację
  • Indywidualne usługi doradcze

    ….dla problemów z ochroną środowiska, ekologicznych rozwiązań i wielu innych

Przemysłowe Wody Ściekowe

Masz problem z utylizacją ścieków przemysłowych? Dostarczamy rozwiązania idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skażone
Grunty

Masz problem ze skażonym gruntem? Potrzebujesz badań/oceny sytuacji oraz wskazówek co dalej? Nasz zespół ekspertów czeka, aby Ci pomóc.

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

Masz problem ze skażonym gruntem? Potrzebujesz badań/oceny sytuacji oraz wskazówek co dalej? Nasz zespół ekspertów czeka, aby Ci pomóc.

Trzciny w Skrzyni
(RIB ™)

Potrzebujesz małego, zamkniętego systemu oczyszczania? Rozwiązaniem dla Ciebie może być nasz RIB™ w pojedynczej lub łączonej konfiguracji.

Doradztwo
Indywidualne

Szeroki zakres wiedzy naszych zespołów pozwala dostarczyć kompleksowych rozwiązań wielu złożonych problemów ekologicznych.